Underhållning och nöje

Löner för sjuksköterskor i Sverige

Löner för sjuksköterskor i Sverige

Lönenivåerna för sjuksköterskor i Sverige har länge varit en het fråga inom vården. Medel lön för en sjuksköterska ligger på cirka 32 000 kronor i månaden, men det finns stora variationer beroende på var i landet man arbetar och vilken typ av tjänst man har. Det är stora regionala skillnader i lön för sjuksköterskor i Sverige. I storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö ligger lönerna generellt högre än i mindre orter och glesbygdsregioner. Det beror bland annat på att efterfrågan på sjuksköterskor är större i storstäderna.

Olika typer av tjänster

Vilken typ av tjänst man har som sjuksköterska påverkar också lönenivån. Specialistsjuksköterskor tjänar generellt mer än grundutbildade sjuksköterskor. Även chefsbefattningar och jour- och beredskapstjänster ger högre lön. Fackförbunden driver lönefrågan för sjuksköterskor. Vid de senaste avtalsrörelserna har man lyckats förhandla fram relativt goda löneökningar för sjuksköterskeyrket. Det visar att sjuksköterskeyrkets status har stärkts på arbetsmarknaden.

Bristen på sjuksköterskor

Den rådande bristen på sjuksköterskor gör att arbetsgivarna måste erbjuda konkurrenskraftiga löner för att locka personal. Det har bidragit till de senaste årens löneökningar. Samtidigt råder fortfarande brist inom vissa specialistområden.

Framtida löneutveckling

Med tanke på den demografiska utvecklingen och det ökande vårdbehovet är det troligt att efterfrågan på sjuksköterskor kommer att vara fortsatt hög. Det talar för en fortsatt god löneutveckling framöver för yrkesgruppen.