Underhållning och nöje

Vad får en stafettläkare i lön?

Vad får en stafettläkare i lön?

Vad en stafettläkare kan få i lön beror självklart på flera faktorer. Bland annat kompetens och vilket bemanningsföretag som anlitas. Nedan presenteras några riktmärken utifrån olika faktakällor.

Bemanningsföretag 1

Ett bemanningsföretag anger att en stafettläkare i Sverige i genomsnitt får 70 000 kronor till 160 000 kronor. Det är ett brett spann och de nämner även flera faktorer som avgör nivån.

  • Arbetsuppgifter och kompetens
  • Antalet arbetstimmar och när på dagen arbetet utförs
  • Arbetsort

De uppmanar även läkare som är intresserade av att veta vilken lön de skulle kunna få att kontakta bemanningsföretaget för en tydligare lönebild. De kan då se på personens erfarenhet, önskemål om arbete osv. och utifrån det ge ett tydligare förslag.

Bemanningsföretag 2

Ett annat bemanningsföretag väljer att presentera lön för stafettläkare per timme. De anger att spannet är ”730 – 1670 kronor” förutsatt personen har eget företag och fakturerar för utförda timmar. Den som är anställd hos bemanningsföretaget får något lägre men då avsätts istället pengar till pension och liknande.

Detta bemanningsföretag visar att det är stora regionala skillnader. Detta genom att ställa Stockholm, Göteborg och Malmö mot varandra. Lägst timintervall hittades i Stockholm där en läkare kan förväntas kunna fakturera minst 880 kronor medan det i Göteborg var 1020 kronor som lägst.

Många företag anger inte lön för stafettläkare

Många bemanningsföretag anger inte några exakta lönenivåer på dess hemsida. De beskriver att stafettläkare får mer än läkare som är anställda av vårdföretag men utan att gå in på några specifika siffror.

En orsak till det kan vara att spannet är så brett att det blir något missvisande. Som det första bemanningsföretaget, som nämns ovan, visar är den högsta nivån mer än 100 % högre än den lägsta. Dessutom är det så många faktorer som påverkar att de inte kan/vill ge några siffror. En annan orsak kan vara att de önskar få kontakt med läkare som undrar över vilken lön de skulle kunna få. I samtal är det även lättare att få personen att välja just det bemanningsföretaget och börja jobba via dem.

Oavsett bör alltså de siffror som nämns online enbart ses som allmänna riktmärken. En läkare som är intresserad av att börja jobba på bemanningsföretag bör helt enkelt kontakta något och i kontakt med dem få ett tydligare löneförslag.